Opening school vanaf 11 mei

Vrijdag 8 mei 2020

Betreft: opening school vanaf 11 mei

Beste ouders/verzorgers,

In afgelopen weken hebben we samen met u onderwijs op afstand verzorgd. We zijn heel positief over hoe de afgelopen weken zijn gelopen. Toch vinden wij het ook heel fijn dat we vanaf 11 mei weer kinderen op school kunnen ontvangen. Om open te gaan moeten we aan een aantal richtlijnen voldoen. Zo kunnen we de veiligheid van onze medewerkers, kinderen en ouders waarborgen. Om deze reden hebben we een aangepast rooster voor de eerste drie schoolweken gemaakt. Dit rooster geldt voor de week van 11 mei, de week van 18 mei en de week van 25 mei. Voor de weken hierna volgt nadere informatie in de week van 25 mei. 

In het bijgevoegde rooster vindt u de dagen waarop uw kind op school les krijgt. De dagen dat uw kind niet op school is, krijgt uw kind digitaal les vanuit Google Classroom, zoals u dat de afgelopen periode gewend bent. Alle kinderen zijn de gehele schooldag op school en lunchen met de leerkracht in de klas. Op de lesdagen dat de kinderen fysiek op school zijn, krijgen ze ook gym. Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei zijn alle leerlingen vrij.

In het bijgevoegde rooster vindt u ook de haal- en breng tijd voor uw kind. Deze tijden kunnen wisselen, omdat we zo min mogelijk volwassenen op- en rond de school willen hebben op hetzelfde moment. Let er dus goed op hoe laat uw kind aanwezig moet zijn en hoe laat u uw kind weer moet ophalen. De leerlingen van groep 7 en 8 gaan zelfstandig naar huis. Ouders mogen niet het schoolplein op komen. ‘s Ochtends worden de leerlingen op het schoolplein door de leerkracht opgewacht. De leerlingen van groep 3 & 4, de leerlingen van groep 5/6  en de leerlingen van de Nieuwkomersgroep worden opgehaald bij het hek van het schoolplein. We verwachten dat u bij het hek blijft wachten. Zodra de leerkracht oogcontact heeft met de ouder, wordt het kind naar de ouder gestuurd. De kleuters worden opgehaald aan de voorkant van de school, bij de ingang van het lokaal van juf Fadwa. We verwachten dat ouders wachten bij het betonnen randje bij de kastanjebomen. 

Kinderen die in de afgelopen periode gebruik hebben gemaakt van een chromebook van school kunnen deze voor de komende drie week nog gebruiken voor het thuisonderwijs. 

Kinderen die in de afgelopen periode zijn opgevangen op de noodopvang, kunnen op de dagen dat ze geen les op school hebben hier ook gebruik van maken. Indien u daar geen gebruik van wilt maken kunt u dit aan de groepsleerkracht laten weten. 

In de school hanteren we zoveel mogelijk éénrichtingsverkeer. Dat betekent dat op de grond markeringen worden aangebracht met de looprichting. Ook past de school de adviezen en de richtlijnen van het RIVM toe. Dat betekent dat leerlingen thuis moeten blijven bij de volgende klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts. Als een leerling ziek wordt op school, wordt het kind direct door ouders opgehaald. Ook eventuele broertjes of zusjes moeten dan naar huis. Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts (meer dan 38 graden) blijft iedereen in het huishouden thuis. Behoort uw kind tot de risicogroep dan kunt u in overleg met de school over het wel of niet volgen van fysiek onderwijs op school. In de bijlage vindt u een overzicht van de hygiënemaatregelen die wij op school hanteren.

In verband met de situatie kunnen we bij ziekte van een leerkracht geen vervanging organiseren. In dat geval volgt uw kind thuis onderwijs.

Tijdens de eerste week zal een verslaggever van het Parool met onze school meelopen om in woord- en beeld te brengen hoe de opstart van de school verloopt. We hanteren hiervoor de toestemming die is gegeven aan het begin van het schooljaar. Mocht u toch bezwaar hebben, dan kunt u dit laten weten aan de groepsleerkracht. 

Het gehele team heeft heel veel zin om weer met de leerlingen fysiek op school te kunnen zijn. We hopen dat de genomen voorzorgsmaatregelen er voor zorgen dat iedereen de kinderen met een gerust hart naar school kan brengen. We wensen iedereen eerst een hele fijne, welverdiende vakantie. Veel plezier met het verrassingspakket dat door het hele team is samengesteld. We zien iedereen weer op 11 of 12 mei. 

Met vriendelijke groet, 

Marlie de Wijs


Rooster

Schooltijden

maandag 11-5

dinsdag   12-5

woensdag 13-5

donderdag 14-5

vrijdag   15-5

08.45-15.00

groep 2 

groep 1 

digitaal

groep 2 

groep 1 

08.30-14.45

groep 4 

groep 3 

 

groep 4 

groep 3 

08.45-15.00

groep 5 

groep 6 

 

groep 5 

groep 6 

08.30-14.45

NK1 

NK2 

 

NK1 

NK2 

08.30-15.00

groep 8 

groep 7 

 

groep 8 

groep 7 

 

maandag 18-5

dinsdag   19-5

woensdag 20-5

vrij

vrij

08.45-15.00

groep 2 

groep 1 

digitaal

   

08.30-14.45

groep 4 

groep 3 

     

08.45-15.00

groep 5 

groep 6 

     

08.30-14.45

NK1 

NK2 

     

08.30-15.00

groep 8 

groep 7 

     
 

maandag 25-5

dinsdag   26-5

woensdag 27-5

donderdag 28-5

vrijdag   29-5

08.45-15.00

groep 2 

groep 1 

digitaal

groep 2 

groep 1 

08.30-14.45

groep 4 

groep 3 

 

groep 4 

groep 3 

08.45-15.00

groep 5 

groep 6 

 

groep 5 

groep 6 

08.30-14.45

NK1 

NK2 

 

NK1 

NK2 

08.30-15.00

groep 8 

groep 7 

 

groep 8 

groep 7 Hygiënemaatregelen

Bij het brengen:

 • Op het schoolplein bij de leerkracht krijgen kinderen van de leerkracht desinfecterende gel.

Bij binnenkomst:

 • Er worden geen handen geschud.
 • Kindereren hangen hun jas op en gaan dan zitten aan hun eigen tafel. 
 • De tafels staan op ruime afstand van elkaar. 
 • Als alle leerlingen zitten wassen de leerlingen om de beurt hun handen met zeep en drogen ze af met papieren handdoekjes.

Gedurende de dag:

 • Kinderen wassen regelmatig hun handen met zeep en drogen hun handen met papieren handdoekjes.
 • Voor het eten wassen alle kinderen hun handen met zeep en drogen hun handen met papieren handdoekjes.
 • Na het buitenspelen wassen alle kinderen hun handen met zeep en drogen hun handen met papieren handdoekjes.
 • Na de gym wassen alle kinderen hun handen met zeep en drogen hun handen met papieren handdoekjes.

Gebruik van (les)materiaal:

 • Alle materialen die door meerdere leerlingen of leerkrachten gebruikt worden, worden regelmatig schoongemaakt. 

Bij het naar huis gaan:

 • Alle tafels worden schoongemaakt met oppervlaktereiniger en papieren doekjes. 
 • De gemeenschappelijke ruimten en wc’s worden door het schoonmaakbedrijf extra goed gereinigd.

Terug

August Alleb├ęplein 7

1062 AA Amsterdam

020-6152400

info@nullobsdetoekomst.nl