Start schooljaar 2020-2021 deel 1

Vrijdag 14 augustus 2020

 

Beste ouders en verzorgers,

Wij hopen dat iedereen een hele fijne vakantie heeft gehad en kijken er naar uit iedereen aanstaande maandag weer te zien. De afgelopen week zijn wij met het hele team druk bezig geweest de start van het nieuwe schooljaar voor te bereiden en alle klassen in orde te maken. Daarnaast hebben wij aandacht gegeven aan hoe onze kennis en visie op goed onderwijs te vergroten. Wij zijn gestart met een team scholing waar we de komende twee jaar aan werken. Zo staan alle studiedagen in het teken van de teamscholing “ Leren Zichtbaar Maken”, een theorie van Hattie. Hier zijn wij afgelopen donderdag mee gestart.  Het was een inspirerende dag ondanks de warmte. 

Professor John Hattie, gerenommeerd onderwijswetenschapper uit Nieuw-Zeeland, geeft daarvoor veel waardevolle aanwijzingen, gebaseerd op een omvangrijke database met onderzoeksgegevens van over de hele wereld. De uitkomsten van zijn meta-analyses laten u op een andere manier kijken naar uw onderwijs, professionele ontwikkeling en opbrengsten. 

Zijn belangrijkste adviezen voor leraren zijn:

  • Kijk naar je lesgeven door ogen van de leerling.
  • Help leerlingen hun eigen leraar te worden.

Helaas mogen we de ouders ook de komende maanden niet in de school ontvangen. We behouden het protocol van voor de zomervakantie zolang het coronavirus nog niet onder controle is. Dat betekent dat de kinderen alleen het schoolplein op lopen en aan het eind van de dag het schoolplein af mogen als de leerkracht de ouder of verzorger heeft gezien. De kinderen van de bovenbouw (groep 6,7 en 8) mogen alleen naar huis. Dit om het haal- en breng verkeer tot het minimum te beperken. 

De onderstaande schooltijden zullen gelden totdat u van ons bericht krijgt dat we terug gaan naar de originele schooltijden.

Voor de groepen 1/ 2 A, 4, 8 en de Nieuwkomers zijn de leerkrachten om 8.20 uur op het schoolplein om de kinderen op te vangen. De leerkrachten nemen de kinderen om 8.30 uur mee naar boven. Zorg er dus voor dat u op tijd bent. De kinderen die te laat zijn moeten op het schoolplein wachten totdat er een leerkracht met de kinderen naar boven kan lopen.

Voor de groepen 1/2B, 3, 5, 6/7A en 6/7B zijn de leerkrachten om 8.35 uur op het schoolplein om de kinderen op te vangen. De leerkrachten nemen de kinderen om 8.45 uur mee naar boven. Zorg er dus voor dat u op tijd bent. De kinderen die te laat zijn moeten op het schoolplein wachten totdat er een leerkracht met de kinderen naar boven kan lopen.

We hebben besloten de algemene ouderavond dit schooljaar digitaal te doen. U krijgt hiervoor van de groepsleerkracht een link toegestuurd. Om ervoor te zorgen dat de school app beter beveiligd is en we extra mogelijkheden kunnen gebruiken is het belangrijk dat er bij ons een kloppend e-mailadres bekend is. Zodra dit mailadres bekend is kunt u hiermee inloggen en heeft u altijd toegang tot de school app. Zeker in deze tijd, waarin de communicatie veelal via de app zal verlopen is het belangrijk dat we u goed kunnen bereiken. We hopen dat iedereen een kloppend mailadres aan ons door kan geven. Dit kan via de leerkracht van uw kind of telefonisch bij de administratie (020-6152400).

De TSA wordt vanuit school georganiseerd. Deze activiteiten zullen op school plaatsvinden tijdens de overblijf. Er wordt dus niet van u verwacht dat u uw kind tussen de middag op komt halen. De kosten zijn 100 euro per jaar. Heeft u vorig jaar ook TSA betaald voor het hele schooljaar, dan compenseren wij hier 15 euro per kind voor. Dat betekent dat u dit jaar 85 euro betaalt voor een heel schooljaar.

Fijn weekend en tot maandag,

Marlie de Wijs en Lia van Reemst


Terug

August Alleb├ęplein 7

1062 AA Amsterdam

020-6152400

info@nullobsdetoekomst.nl