Bericht DVS

Bericht DVS

Vrijdag 28 augustus 2020

Amsterdam 28-08-2020

Beste ouders/verzorgers,

De start van het schooljaar

We zijn dit schooljaar goed gestart. De meeste collega’s zijn klachtenvrij teruggekomen en staan weer vol energie voor de groep. Helaas geldt dit niet voor alle collega’s. Juf Peggy van de nieuwkomers zal vanuit huis verder werken tot aan haar pensioen. Wij vinden dit allemaal erg verdrietig, maar het is voor haar gezondheid een te groot risico om op school te werken. Ook voor juf Ebru is het niet meer mogelijk om te werken. Juf Ebru zal tot aan de start van haar officiële verlof met ziekteverlof gaan. Zij zal weer terug komen na haar zwangerschapsverlof. Als u een kaartje aan juf Peggy of juf Ebru wilt sturen kunt u deze mee geven aan uw kind. Wij zorgen ervoor dat alle berichten bij deze juffen terecht komen.

 

Corona

Helaas is Corona nog steeds een dagelijkse realiteit. Dit betekent dat we op school erg voorzichtig zijn. Richtlijnen zijn:

 • Leerlingen met corona-gerelateerde klachten blijven thuis. Klachten zijn :
 • neusverkoudheid
 • hoesten
 • moeilijk ademen/benauwdheid
 • tijdelijk minder ruiken en proeven
 • een leerling met koorts boven 38 gr C blijft thuis
 • Wanneer een leerling positief getest is op Corona moet hij/zij thuis blijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en als hij/zij 24 uur geen klachten meer heeft  en hierna 7 dagen thuis blijft. 
 • Als iemand van het huishouden van de leerling koorts boven 38 gr C en /of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
 • Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is op Corona en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en DAN 10 extra dagen thuis blijven.
 • Wanneer een leerling gedurende de dag corona-gerelateerde klachten ontwikkelt, moet hij/zij direct door ouders worden opgehaald. Eventuele broertjes of zusjes gaan dan ook naar huis. 
 • Wanneer een personeelslid gedurende de dag corona-gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het personeelslid naar huis. Als dit betekent dat een klas niet kan worden opgevangen door een ander personeelslid, wordt de klas naar huis gestuurd. 

Wij doen ons best het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan door de kinderen in Classroom te laten werken. Het zal dit jaar vaker voorkomen dat de kinderen niet naar school kunnen komen i.v.m. klachten of i.v.m. een leerkracht met klachten. Wij zijn ons ervan bewust dat dit voor ouders lastig is, maar we houden de algemene gezondheid als uitgangspunt en hopen op uw begrip.

De Kunstweken

Wij doen als school mee aan een project voor beeldende vorming: DE KUNSTWEKEN. Het doel van dit project is om kinderen te inspireren tot het maken van een echt kunstwerk. De kinderen maken kennis met een wereldberoemde kunstenaar en zijn werk. Zij zijn een aantal weken bezig met leren over deze kunstenaar en maken uiteindelijk een kunstwerk. Ieder kind krijgt een gratis gedrukte kaart van het eigen werk. 

In iedere klas speelt steeds één kunstenaar de hoofdrol tijdens de KUNSTWEKEN. Voor groep 1/2 is dit de kunstenaar Piet Mondriaan of Kandinsky, voor de groepen 3 en 4 is dat Keith Haring of Andy Warhol, voor de groepen 5 en 6 Van Gogh of Miró en voor de groepen 7 en 8 Picasso of Matisse. Leuk als u thuis met de kinderen in gesprek gaat over de kunstenaar die zij behandelen en wat ze al weten over deze kunstenaar. In de gangen en klassen horen wij al veel over Picasso en Keith Haring. Weet u bijvoorbeeld hoeveel voornamen Picasso heeft? De kinderen van groep 6/7 weten dit wel.


groep 3 aan de slag met Keith Haring

 

De Vreedzame School

Dit schooljaar zijn we weer gestart met De Vreedzame School lessen.

Met dit programma streven wij naar een positief klimaat op school, waarin:

. iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat

. de eigen kracht van leerlingen benut wordt

. leerkrachten en leerlingen zich veilig voelen en prettig werken                   

 

De lessen worden verdeeld over zes blokken:

 1. We horen bij elkaar - groepsvorming
 2. We lossen conflicten zelf op -conflicthantering 
 3. We hebben oor voor elkaar - communicatie 
 4. We hebben hart voor elkaar - gevoelens
 5. We dragen allemaal een steentje bij - verantwoordelijkheid 
 6. We zijn allemaal anders - diversiteit 

 

Kletskaart

Bij ieder blok hoort een kletskaart waar u aan de hand van vragen met uw kind kunt ‘kletsen’.

Tijdens of na een blok ontvangt u een kletskaart van de groepsleerkracht.

Als bijlage een voorbeeld van een kletskaart van Blok 1 voor groep 6.

 

Mediatoren

Komende week kunnen de leerlingen van de groepen 6/7 en 8 solliciteren om mediator te worden. Een mediator helpt anderen bij het oplossen van een conflict.

De leerlingen krijgen drie keer een training van 2 uur. In die trainingen leren de leerlingen: bijvoorbeeld 

 • Stappenplan van meditatie kennen en toepassen
 • Goed en actief luisteren
 • Leerlingen zelf oplossingen laten bedenken
 • Respect hebben voor beide partijen

De Mediatoren  hebben 1 keer per week dienst dat zichtbaar is door middel van hun foto op de deur van de hoofdingang.

 

Wij hopen dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent, hoe wij een bijdrage geven aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk zijn. Het eigenaarschap is hierbij van groot belang.


Met vriendelijke groet,

Marlie de Wijs


Terug

August Alleb├ęplein 7

1062 AA Amsterdam

020-6152400

info@nullobsdetoekomst.nl