Ouderbrief Plan Covid (hoe gaan we het onderwijs organiseren)

Woensdag 16 september 2020
Plan van aanpak OBS de Toekomst vanaf 17-09-20

 

Omdat we niet weten welke leerkrachten de komende tijd nog afwezig zullen zijn in verband met corona gerelateerde klachten en/of thuis-quarantaine, is er een plan opgesteld waarbij we goed onderwijs kunnen blijven garanderen voor alle leerlingen.

Dit plan levert stabiliteit en continuïteit van het onderwijs op. Ook als er leerkrachten afwezig zijn omdat ze in quarantaine moeten of zelf ziek zijn, kan het onderwijs doorgaan. Het kan wel betekenen dat er een andere leerkracht dan de vaste groepsleerkracht voor de klas staat. Het plan gaat in op donderdag 17-09-2020 en op vrijdag 25-09-2020 zullen wij met u communiceren of we het met een week verlengen.

 

Als er meer dan vier collega’s afwezig zijn, treedt het noodplan in werking. Als er minder dan 5 collega’s afwezig zijn, kunnen we weer terug naar de ‘normale’ situatie. We koppelen steeds een periode van minimaal een week aan dit plan. Per week bekijken we of dit plan met een week verlengd moet worden, of dat we weer terug kunnen naar ‘de normale situatie’. We zullen dit op wekelijkse, op vrijdag, met u communiceren. 

 

Hoe ziet dit plan er uit: 

 

Activiteiten buiten school

Zolang we de activiteiten buiten school kunnen organiseren, gaat het door. 

Dat betekent voor nu dat groep 5 gewoon kan blijven zwemmen. Schooltuinen voor groep 7 komt te vervallen. De lessencarrousel voor groep 8 kan gewoon doorgaan zoals de planning was.( Donderdag 01-10-2020 zal de laatste dag zijn.) 

 

Rooster

Er zijn per dag 6 groepen op school aanwezig. Dat betekent dat het soms kan voorkomen dat een andere leerkracht dan de vaste groepsleerkracht het onderwijs op school verzorgd. Zo kunnen we het onderwijs in ieder geval laten doorgaan, ook al zijn er mensen afwezig. 

 

De kleuters en nieuwkomers zijn elke dag op school aanwezig. Voor deze kinderen is het thuisonderwijs moeilijk te organiseren. De overige groepen krijgen 2 dagen onderwijs in de klas en twee dagen thuisonderwijs. De ene groep krijgt op maandag en donderdag les, de andere groep op dinsdag woensdag en vrijdag. Dit ivm de korte dagen op woensdag en vrijdag.  

 

Kinderen die wegens omstandigheden niet thuis kunnen werken, werken op school. Ook als er geen device thuis beschikbaar is. 

 

Het rooster:

maandag en donderdag

08.30 - 14.45

Groep ½ A

Nieuwkomers


08.45 - 15.00

Groep ½ B

Groep 5

Groep 6/7 A

Groep 6/7 B


 

 

Dinsdag, woensdag en vrijdag

08.30 - 14.45 

08.30 - 12.15

Groep ½ A

Nieuwkomers

Groep 8

Groep 3


08.45 - 15.00

08.45 - 12.30

Groep ½ B

Groep 4

Kwaliteit van het (thuis)onderwijs

Leerkrachten maken per week een overzicht van de doelen die tijdens die week aan bod komen. Op de dagen dat de leerlingen op school zijn, wordt instructie gegeven op de doelen van de week. In de klas wordt er ingeoefend op de doelen. De verwerking en verdere inoefening vindt vervolgens thuis plaats. Leerkrachten besteden in de klas tijd aan het werken met de digitale mogelijkheden (Google Classroom) zodat de leerlingen thuis hier zelfstandig mee kunnen werken. Soms wordt er werk op papier meegegeven. De opdrachten en eventuele hulp filmpjes staan op Google Classroom. Leerlingen uit groep 3 kunnen op Zoem! en Bouw! thuis werken en krijgen voor rekenen werk op papier mee naar huis. De bovenbouw krijgt opdrachten via Google Classroom en kunnen via Junior Einstein op doel oefenen. De leerkracht zet dit klaar. Leerlingen die in de klas met Gynzy werken, kunnen thuis ook op Gynzy aan de slag.

 

Per klas is er één medewerker beschikbaar voor vragen van kinderen. Die kunnen ze via chat of via Google Meet bereiken tijdens lestijden. Deze leerkracht staat vermeld in Classroom.

 

Bij vragen over het onderwijs van uw kind kunt u de groepsleerkracht benaderen per mail. Hier zal zo snel mogelijk op gereageerd worden door de leerkracht. Mocht het een vraag zijn over het thuisonderwijs of u komt niet goed uit de opdrachten, dan neemt u contact op met de leerkracht die vermeldt staat op Google Classroom. Dit kan via de chat of via meet.

 

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Vrijdag 25-09-20 zullen wij u informeren over het onderwijs in de week van 28-09-20.

 

Met vriendelijke groet,

 

Team OBS de Toekomst


Terug

August Alleb├ęplein 7

1062 AA Amsterdam

020-6152400

info@nullobsdetoekomst.nl