Nieuw rooster vanaf maandag 9 november

Nieuw rooster vanaf maandag 9 november

Donderdag 5 november 2020

Beste ouders/verzorgers, 

Omdat we niet weten welke leerkrachten de komende tijd nog afwezig zullen zijn in verband met corona gerelateerde klachten en/of thuis-quarantaine, is er een plan opgesteld waarbij we goed onderwijs kunnen blijven garanderen voor alle leerlingen.

Dit plan levert stabiliteit en continuïteit van het onderwijs op. Ook als er leerkrachten afwezig zijn omdat ze in quarantaine moeten of zelf ziek zijn, kan het onderwijs op school en thuis doorgaan. Het kan wel betekenen dat er een andere leerkracht dan de vaste groepsleerkracht voor de klas staat. Dit plan gaat in op maandag 09-11-2020. Dit rooster houden wij aan tot aan de kerstvakantie. De feestdagen zullen anders georganiseerd worden. Hier komen wij op een later moment op terug.

 

Hoe ziet dit plan er uit: 

 

Activiteiten buiten school

Zolang we de activiteiten buiten school kunnen organiseren, gaat het door. 

Dat betekent voor nu dat groep 5 gewoon kan blijven zwemmen mits het zwembad weer open is. Schooltuinen voor groep 7 komt te vervallen. De lessencarrousel voor groep 6/7B kan gewoon doorgaan zoals de planning was. 

 

Rooster

Er zijn per dag 7 groepen op school aanwezig. Op donderdag zijn er 8 groepen, maar 1 groep werkt buiten de school. Dit betekent dat het soms kan voorkomen dat een andere leerkracht dan de vaste groepsleerkracht het onderwijs op school verzorgd. Zo kunnen we het onderwijs in ieder geval laten doorgaan, ook al zijn er mensen afwezig. 

 

De kleuters en nieuwkomers zijn elke dag op school aanwezig. Voor deze kinderen is het thuisonderwijs moeilijk te organiseren. De kinderen uit de groepen 3,4 en 5 zijn 4 dagen per week op school en de kinderen uit de groepen 6/7 en 8 zijn 3 dagen per week op school. De overige dagen krijgen zij thuisonderwijs. 

Kinderen die wegens omstandigheden niet thuis kunnen werken, werken op school. Ook als er geen device thuis beschikbaar is. 

 

Het rooster: 

Schoolrooster vanaf maandag 9 november tot de kerstvakantie

 

 

groep 1/2 A

groep 1/2 B

groep 3

groep 4

groep 5 

groep 6/7 A

groep 6/7 B

Groep 8

Nieuwkomers

Maandag

School

School

School

Thuis- 

onderwijs

School

School

School

Thuis- 

onderwijs

School

Dinsdag

School

School

School

School

School

Thuis- 

onderwijs

Thuis- 

onderwijs

School

School

Woensdag

School

School

School

School

Thuis- 

onderwijs

School

School

Thuis- 

onderwijs

School

Donderdag

School

School

School

School

School

Thuis- 

onderwijs

School

School

School

Vrijdag

School

School

Thuis- onderwijs

School

School

School

Thuis- 

onderwijs

School

SchoolKwaliteit van het (thuis)onderwijs

Leerkrachten maken per week een overzicht van de doelen die tijdens die week aan bod komen. Op de dagen dat de leerlingen op school zijn, wordt instructie gegeven op de doelen van de week. In de klas wordt er ingeoefend op de doelen. De verwerking en verdere inoefening vindt vervolgens thuis plaats. Leerkrachten besteden in de klas tijd aan het werken met de digitale mogelijkheden (Google Classroom) zodat de leerlingen thuis hier zelfstandig mee kunnen werken. Soms wordt er werk op papier meegegeven. De opdrachten en eventuele hulp filmpjes staan op Google Classroom. Leerlingen uit groep 3 kunnen op Zoem! en Bouw! thuis werken en krijgen voor rekenen werk op papier mee naar huis. De bovenbouw krijgt opdrachten via Google Classroom en kunnen via Junior Einstein op doel oefenen. De leerkracht zet dit klaar. Leerlingen die in de klas met Gynzy werken, kunnen thuis ook op Gynzy aan de slag.

 

Bij vragen over het onderwijs van uw kind kunt u de groepsleerkracht benaderen per mail. Hier zal zo snel mogelijk op gereageerd worden door de leerkracht. 

 

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Over Sinterklaas en het eindejaarsfeest denken we op school nog na. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen we u informeren.

 

Met vriendelijke groet,

 

Team OBS de Toekomst

 


Terug

August Alleb├ęplein 7

1062 AA Amsterdam

020-6152400

info@nullobsdetoekomst.nl