TSA periode 2 ter informatie

Maandag 3 december 2018
Inschrijvings- en toestemmingsformulier Tussenschoolse Activiteiten (TSA)     
Periode 2: maandag 7 januari t/m donderdag 25 april 2019


Naam kind:          _________________________________Groep__________________

Gegevens ouder:
Voornaam en achternaam:_________________________________________________

Ik ben te bereiken  op: ____________________________________________________

Gegevens kind(eren)

Maandag

Dinsdag

Donderdag

Naam kind 1
Naam kind 2
Naam kind 3
Naam kind 4

Let op: dit formulier moet voor 7 december ingeleverd worden.
De kosten voor dit schooljaar bedragen €100. Indien u het volledige bedrag nog niet heeft betaald kunt u het resterende bedrag betalen bij de administratie. Of u kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL77 ABNA 0556 5232 88 t.n.v. obs De Toekomst o.v.v. TSA, de naam en de groep van uw kind.  


Elke activiteit heeft een maximum aantal plekken. Bij inschrijving proberen we rekening te houden met de voorkeur van uw kind.

Met uw handtekening stemt u in met het volgende:

  • Bij inschrijving is uw kind bij elke bijeenkomst verplicht aanwezig

  • U bent bekend met de school- en gedragsregels en verantwoordelijk dat uw kind deze naleeft
Handtekening ouder/verzorger


_________________________
OBS De Toekomst        Telefoon: 020 - 6152400             IBAN: NL77 ABNA 0556 5232 88
August Allebeplein 7    E-Mail: info@detoekomst.nl       
1062 AA Amsterdam    Website: www.detoekomst.nl       


Maandag

Dinsdag

Donderdag

Sportmix - Gymzaal
Keuze 1       Keuze 2

          

Sportmix - Gymzaal
Keuze 1      Keuze 2

          

Sportmix - Gymzaal
Keuze 1      Keuze 2

          

Sport extra - Buiten

Keuze 1      Keuze 2

          

Sport extra - Buiten

Keuze 1     Keuze 2

          

Sport extra - Buiten

Keuze 1     Keuze 2

          

Kickbox - Speellokaal L

Keuze 1      Keuze 2

          

Kickbox - Speellokaal L

Keuze 1     Keuze 2

          

Kickbox - Speellokaal L

Keuze 1     Keuze 2

          

Breakdance - Impuls L
Keuze 1       Keuze 2

          

Breakdance - Impuls L
Keuze 1       Keuze 2

          

Breakdance - Impuls L
Keuze 1       Keuze 2

          

LEGO - Projectlokaal
Keuze 1       Keuze 2

          

LEGO - Projectlokaal
Keuze 1       Keuze 2

          

LEGO - Projectlokaal
Keuze 1       Keuze 2

          


Sportmix Tijdens deze cursus krijg je een breed sportaanbod. Denk aan volleybal, honkbal, atletiek etc. Er is veel aandacht voor veilig en respectvol samen sporten. Kledingvoorschrift: makkelijke kleding waar goed in bewogen kan worden.

Sport extra Tijdens deze cursus krijg je een breed sportaanbod buiten. Denk aan trefbal, basketbal, voetbal etc. Er is veel aandacht voor veilig en respectvol samen sporten. Kledingvoorschrift: makkelijke kleding waar goed in bewogen kan worden.

Kickbox Heb je een hoop energie die je tussen de middag kwijt moet? Geef je dan op! Tijdens deze workshop zal je veel sparren, trainen en boks- en traptechnieken leren!

Breakdance De verschillende bewegingen van de breakdance komen in de workshops aan bod. Het vergt creativiteit, expressie en lef. De workshops eindigen met een groepschoreografie of een heuse battle. Vet om te zien, stoer om te doen en cool om te leren!


LEGO is het bekendste speelgoed van de wereld. Met technisch LEGO komen veel technische principes aan bod zoals   • bruggen bouwen • tandwielen en versnelling • hefbomen en katrollen • wielen en assen.TSA- Afspraken

  • De TSA docent verwacht mij op tijd met een lunchpakket in het lokaal waar de activiteit plaatsvindt

  • De TSA docent noteert altijd of ik aanwezig ben

  • De TSA docent is tijdens dit uur mijn aanspreekpunt

  • Ik houd mij aan de afspraken van de school.


Terug

August Allebéplein 7

1062 AA Amsterdam

020-6152400

info@nullobsdetoekomst.nl