Nieuwsbrief

Vrijdag 12 april 2019

Nieuwsbrief obs de Toekomst         

12-04-2019


Afgelopen dinsdag is het ouderpanel bijeen gekomen. Hierbij geven wij u een korte samenvatting van het gesprek.

  • Schoolplein

Begin volgend schooljaar wordt er een nieuw schoolplein aangelegd. Wij hebben de plattegrond besproken en hoe we eventueel het onderhoud met elkaar kunnen realiseren. Suggesties zijn welkom.

  • Vreedzame School

Wij gaan starten met een sollicitatieronde voor de mediatoren uit de groepen 6 en 7.

De gekozen mediatoren krijgen een training van Fleur Runeman van het ABC en meester Tim.

  • Evaluatie schooltijden

Wij hebben de evaluatieformulieren besproken. Het te laat komen moet serieus genomen worden, om precies half 9 starten de lessen.

De kinderen hebben de formulieren ook mee naar huis gekregen. Wij hopen dat u de ingevulde formulieren aan de leerkracht van uw kind geeft.Studiemax

Elke woensdag is er na schooltijd de mogelijkheid om gebruik te maken van huiswerkbegeleiding voor kinderen uit groep 4 t/m 8. De kosten van Studiemax zijn €8 per uur.

Dit is de link naar het online inschrijfformulier:

https://goo.gl/forms/WYuuRIStWAPsOaSi1App


Wij adviseren alle ouders gebruik te maken van de app. Via de app houden wij u op de hoogte van de activiteiten in de groep en ander nieuws.
Belangrijke data


16 en 17 april

eindtoets groep 8

19 t/m 22 april

geen school

27 april t/m 12 mei

meivakantieTerug

August Allebéplein 7

1062 AA Amsterdam

020-6152400

info@nullobsdetoekomst.nl