Ouderbrief lerarentekort

Vrijdag 6 september 2019

De scholen zijn weer begonnen...

Open brief aan de ouders van onze scholen
U kent ze vast wel, die spandoeken die de start van het nieuwe schooljaar markeren: ​De zomervakantie is voorbij... We gaan weer naar school!
Ook onze scholen zijn weer begonnen, maar vanzelfsprekend was dat helaas niet. Veel scholen hebben al lange tijd te weinig leraren en dat lerarentekort groeit nog steeds.
Daar hebben wij allemaal last van: kinderen, ouders, schooldirecteuren... en de leraren zelf misschien nog wel het meest. Daarom sturen wij als schoolbestuur u deze brief. Wij willen u laten weten wat de scholen en schoolbesturen doen om ondanks het tekort aan leraren alle kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven. Wij willen u ook informeren wat wij doen om het tekort tegen te gaan. En we vragen uw steun.

Waardering en respect
U krijgt er als ouders van schoolgaande kinderen ook dit schooljaar weer mee te maken: het tekort aan onderwijzend personeel en ook aan schoolleiders groeit.
Het is voor scholen steeds moeilijker en bovendien erg tijdrovend om kwalitatief goede leraren in te zetten als leerkrachten naar een andere school vertrekken, met pensioen gaan of ziek zijn. Dat maakt het werk voor schoolteams en directeuren zwaar. Wij hebben dan ook veel waardering en respect voor alle leraren en directeuren die dit schooljaar weer enthousiast zijn begonnen!

Mogelijke oplossingen
Als besturen doen wij er alles aan om de scholen te steunen bij de zoektocht naar goed personeel. Samen met onze scholen, andere schoolbesturen, lerarenopleidingen en de gemeente zetten we in op het werven, het opleiden én het behouden van zoveel mogelijk leraren. Ook mensen uit andere beroepen halen we over om voor het onderwijs te kiezen en om na een speciale opleiding voor de klas te gaan staan. Dankzij deze ‘zij-instromers’ vullen we het lerarentekort voor een deel aan. Het lost het lerarentekort echter niet op.

Op sommige scholen roepen we ook de hulp in van medewerkers van een naburige kinderopvang. Tevens bieden we zittend en nieuw personeel op school zo goed mogelijke begeleiding. We doen er alles aan om ons personeel voor de school te behouden. Bovendien zetten we in op taakverlichting van de leraren door het aannemen van onderwijsassistenten en leraarondersteuners. Met zo’n bredere schoolorganisatie kan ook beter tegemoet worden gekomen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Bovendien ben je dan als school minder kwetsbaar bij ziekte van personeel of bij niet-vervulbare vacatures.

Noodmaatregelen
Scholen doen hun uiterste best om bij afwezigheid van leraren het onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo komt het voor dat personeel met andere taken (bijv. de interne begeleiders, specialisten of de directeur) voor de klas gaat staan of dat kinderen van een groep worden verdeeld over andere groepen. In het uiterste geval gebeurt het zelfs wel eens dat een groep leerlingen tijdelijk thuis moet blijven. Hoewel wij hier geen voorstander van zijn, snappen we dat het soms echt niet anders kan.
U kunt zich voorstellen dat zoiets voor schoolbesturen en schoolleiders een pijnlijk besluit is. Maar soms is het echt nodig om te voorkomen dat leraren overbelast raken. De werkdruk in het onderwijs is immers al hoog. Bovendien willen wij graag dat zij hun werkplezier en enthousiasme behouden. We maken als bestuur en schoolleiders de afweging tussen kinderen verdelen over andere groepen of een groep naar huis sturen steeds zo zorgvuldig mogelijk.

Wij vragen begrip
Wij begrijpen heel goed dat u zich als ouders ook zorgen maakt. ‘Krijgt mijn kind wel goed onderwijs als er een lerarentekort is?’ Wij merken ook dat ouders van leerlingen vraagtekens zetten als hun kind een andere leraar heeft, omdat de eigen leraar in een andere klas moet vervangen. En als een kind een dag of een paar dagen geen les kan krijgen, wekt dat natuurlijk bij u verbazing. Anderzijds vragen we echter ook uw begrip voor de ongemakkelijke keuzes die de schoolleiding soms moet maken.
Wij roepen u op om onze scholen te steunen in hun opgave om onder deze moeilijke omstandigheden het onderwijs zo goed mogelijk te organiseren. Wees ervan verzekerd dat echt al het mogelijke wordt gedaan om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden. Wij hopen dan ook op uw begrip voor de nijpende personeelssituatie op de scholen. Elke dag werken vele tientallen leraren op onze scholen hard en gemotiveerd aan goed onderwijs voor de kinderen. Zij verdienen onze gezamenlijke steun!

Met vriendelijke groet
mede namens de gezamenlijke schoolbesturen van Almere, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Joke Middelbeek,
Bestuurder Stichting Westelijke Tuinsteden 

Marlie de Wijs
Directeur
OBS de Toekomst
  

Terug

August Allebéplein 7

1062 AA Amsterdam

020-6152400

info@nullobsdetoekomst.nl