Herinnering TSA betaling

Vrijdag 8 november 2019

Herinnering betaling tussenschoolse opvang schooljaar 2019-2020 


Amsterdam, vrijdag 8 november 2019


Beste ouder(s) / verzorger(s),


Wij hebben helaas nog niet van alle ouders de betaling voor de tussenschoolse opvang ontvangen.


Middels deze brief vragen wij u het openstaande bedrag zo snel mogelijk te betalen. Voor het hele schooljaar is dit €100. Als u de eerste termijn van €50 heeft betaald verzoeken we u het tweede termijn van €50 ook te betalen.


Het bedrag kunt u contant betalen bij de administratie of overmaken op rekeningnummer NL77 ABNA 05565232 88 t.n.v. obs De Toekomst o.v.v. TSA en de voor en achternaam van uw kind.


Met vriendelijke groet,


Directie obs De Toekomst

Marlie de Wijs en Lia van Reemst


Terug

August Allebéplein 7

1062 AA Amsterdam

020-6152400

info@nullobsdetoekomst.nl