Staking 30 en 31 januari

Donderdag 23 januari 2020

Amsterdam 23-01-2020

Beste ouders/ verzorgers,

Zoals u wellicht bekend is, hebben de vakbonden het onderwijspersoneel opgeroepen om 30 en 31 januari te gaan staken. Het BESTUUR waar uw school onder valt de STWT, steunt samen met nog veel andere Amsterdamse onderwijsbesturen deze staking. Wij, de besturen, zien dat de spanning in onze scholen oploopt. De lerarentekorten in heel Nederland, vooral in Amsterdam, leiden tot grote werkdruk bij het personeel. Voor leerlingen, uw kinderen, kan het betekenen dat schooldagen uitvallen, de leerkracht soms niet de vereiste opleidingen heeft, of er veel verschillende gezichten voor de klas staan. Momenteel zijn er ongeveer 375 vacatures in het Amsterdamse basisonderwijs verdeeld over 220 basisscholen. Het aantal vacatures is niet op elke school gelijk, maar we zien het aantal wel groeien gedurende het schooljaar.   

Met het geld dat het kabinet in oktober 2019 heeft geïnvesteerd kunnen we de structurele problemen bij lange na niet oplossen. Salarissen in het basisonderwijs zullen gelijkgesteld moeten worden met die van het voortgezet onderwijs om ons onderwijs ook aantrekkelijk te houden. Daar komt in Amsterdam nog bij dat het hier heel lastig is betaalbare woonruimte te vinden. U zult dat zelf ook merken. De overheid zal daarom ècht meer geld uit moeten trekken en mogelijkheden moeten bieden voor noodmaatregelen.

De Amsterdamse besturen hebben in december en januari samen met leerkrachten, directeuren en MR’en gewerkt aan een (tijdelijk) noodplan dat ze eind deze maand indienen bij minister Slob. Dat gebeurt ook in Den Haag en Rotterdam. Ook in Almere en Utrecht loopt de spanning op.

De twee stakingsdagen zullen wij gebruiken om te bespreken wat de noodmaatregelen zullen gaan betekenen bij ons op school voor het komende schooljaar. Dit betekent dat wij op 30 en 31 januari dicht zullen zijn. Wij organiseren op vrijdag 31 januari een ouderbijeenkomst waarin wij willen delen wat de opbrengsten van de WOK week zijn en hoe we hiermee verder gaan.

Wij begrijpen dat u last ondervindt van ons besluit, maar vertrouwen op uw begrip. De laatste maanden hebben wij van heel veel ouders steun ontvangen. Vaak rechtstreeks naar de leerkrachten en schoolleiders. Daar danken we u hartelijk voor, want het werk dat zij verzetten in deze periode verdient alle waardering. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u uw stem ook laat horen richting politiek. Leerkrachten, schoolleiders en ondersteunend personeel staken, gesteund door hun bestuurders, niet zomaar. Ze doen dat uit zorg voor de kwaliteit van het onderwijs dat we met elkaar kunnen geven. Als wij ons onderwijs niet serieus nemen, nemen wij de toekomst van onze samenleving niet meer serieus.

Met vriendelijke groet,

Joke middelbeek              en Marlie de WijsBestuurder  van STWT                           Directeur van OBS de Toekomst


Terug

August Allebéplein 7

1062 AA Amsterdam

020-6152400

info@nullobsdetoekomst.nl