Wij zijn gehuisvest in een gebouw waar verschillende organisaties samenkomen die te maken hebben met de ontwikkeling van het kind.

Wij voelen ons verantwoordelijk voor het hele kind en doen dit graag in samenwerking met de omgeving van het kind. We zitten in een dynamische omgeving die kansen en mogelijkheden biedt voor de ontplooiing en de toekomst van het kind.

Tijd voor onderwijskwaliteit

 

Overtuigingen:

  • Wij vinden het belangrijk dat de kinderen kunnen zorgen voor zichzelf en voor anderen.
  • Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen kunnen bijdragen aan de democratie.
  • Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen kunnen bijdrage aan de zorg voor onze aarde.
  • Wij voelen ons verantwoordelijk voor het hele kind en doen dit graag in samenwerking met de omgeving van het kind.

 

Brede school
Obs De Toekomst is één van de vier brede scholen in stadsdeel Slotervaart. In de praktijk blijkt dat er allerlei invullingen aan een brede school te geven zijn. Het doel van alle brede scholen is het vergroten van de ontwikkelingskansen voor kinderen. De meeste brede scholen hebben dan ook een voorschool en naschoolse activiteiten. Eventuele achterstanden in taal of andere leergebieden worden in de voorschool al vroeg gesignaleerd en aangepakt en na schooltijd kunnen de kinderen aan activiteiten meedoen op het gebied van sport, techniek, theater e.a.

Vaak is er op brede scholen ook sprake van schoolmaatschappelijk werk, wordt er geïnvesteerd in ouderbetrokkenheid en heeft de school een buurtfunctie.
Een wezenlijk aspect van de brede school is verder dat er verschillende partners samenwerken. Onderwijs werkt samen met jeugdzorg, culturele instellingen, sportverenigingen, de bibliotheek, welzijnsinstellingen e.a.
Door eenieders expertise in te zetten voor hetzelfde doel, namelijk de ontwikkelingskansen voor kinderen vergroten, bereik je meer kwaliteit en kan het kind zich breder ontwikkelen.

 August Alleb├ęplein 7

1062 AA Amsterdam

020-6152400

info@nullobsdetoekomst.nl