Schooltijden

Schooltijden

De deuren gaan om 8.20 open, er is dan een inloop tot 8.30  Vanaf 8.30 starten de lessen. Om 12 uur is de ochtend voorbij en gaan de kinderen naar huis. Er is ook een mogelijkheid om tussen de middag mee te doen met het TSA programma. Hiervoor is een...

Lees verder

MR

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.   Samenstelling ...

Lees verder

TSA

Van 12.00 uur tot 12.50 uur kunnen de leerlingen naar de TussenSchoolseActiviteiten (TSA). Ze eten een kwartier met de TSA leerkracht en daarna gaan ze naar een activiteit. Er zijn verschillende activiteiten waar de leerlingen zich voor op kunnen geven. N...

Lees verder

Het gebouw

In Slotervaart, aan het August Allebéplein, is in 2015 Het Meervoud gerealiseerd. Het Meervoud heeft meer dan alleen een onderwijsfunctie. Het gebouw wordt tevens gebruikt voor een scala aan maatschappelijke en culturele functies, zoals e...

Lees verder

Nieuws uit de groepen

Om aan te sluiten op de nieuwe privacywetgeving (25 mei 2018) is "nieuws&Foto's vanuit de groep" alleen via de app te zien. De app is gratis te downloaden via de appstore en de playstore. Voor de groepenpagina dient u een wachtwoord ...

Lees verder

Schoolplan

In het schoolplan vindt u de visie en missie van de school, kortom, waarom we doen wat we doen. U kunt het schoolplan voor 2020-2024 bekijken via de volgende link: Link naar schoolplan  ...

Lees verder

SchoolOndersteuningsProfiel (SOP)

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is desgewenst op te vragen via i.b@obsdetoekomst.nl of u kunt binnenkort het SOP ook downloaden.  

Lees verder


August Allebéplein 7

1062 AA Amsterdam

020-6152400

info@nullobsdetoekomst.nl