Plan opening 8 juni 2020

Dinsdag 2 juni 2020

Beste ouders, verzorgers,

Hieronder kunt u het plan voor de start van maandag 8 juni vinden.
Dit plan zullen we aanhouden tot aan de zomervakantie.

Met vriendelijke groet, 

Team OBS De Toekomst Plan opening 8 juni 2020

Basis

 • Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.
 • Tussen de leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 • Tussen personeelsleden en leerlingen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
 • Ouders en verzorgers komen niet op het schoolplein of in de school.
 • De school zorgt ervoor dat de leerlingen vaak hun handen wassen.
 • Buitenspelen gebeurt bij voorkeur met dezelfde groep of klas.
 • Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO.

Algemeen

Algemene richtlijnen

  • Tussen de leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
  • Tussen personeelsleden en leerling zoveel mogelijk 1.5 meter afstand bewaren.
  • Tussen personeelsleden onderling altijd 1.5 meter afstand bewaren, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.

 

 • De school meldt het bij de GGD indien ze meer dan 3 leerlingen met ziekteverschijnselen per groep heeft.

  Fysiek contact
 • Volwassenen houden 1.5 meter afstand van elkaar.
 • Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag ten minste 20 sec.
 • Er worden geen handen geschud
 • Hoesten/niezen in de elleboog
 • Niet aan je gezicht zitten

  Hygiënemaatregelen
 • Bilge is verantwoordelijk voor het naleven van de uitvoering van de hygiënemaatregelen. 
 • Hygiënemaatregelen zoals die zijn vanaf 11 mei blijven van kracht.

Aanwezigheid van leerlingen op school en lesaanbod

Aanwezigheid van de leerlingen op school en lesaanbod

 • In de school zijn alle leerlingen aanwezig. Om toch zoveel mogelijk ruimte tussen de leerlingen, maar vooral tussen de volwassenen en leerlingen te creëren, houden we twee verschillende openingstijden en twee verschillende sluitingstijden aan. Hiermee beperken we het schoolplein verkeer bij start en afsluiting van de dag. 
 • De groepen leerlingen waaraan lesgegeven wordt blijft gehandhaafd in de pauze. Ook blijft deze groep zoveel mogelijk gescheiden van andere groepen. 
 • Er mag weer gezongen worden in de klas.

  Consequenties voor de lestijd
 • De leerlingen krijgen de gehele onderwijstijd aangeboden op school.
 • Om toch zoveel mogelijk ruimte tussen de leerlingen, maar vooral tussen de volwassenen en leerlingen te creëren, houden we twee verschillende openingstijden en twee verschillende sluitingstijden aan.
 • De leerlingen gaan volledige dagen naar school. Er is dus geen gelegenheid om tussendoor naar huis te gaan. Kinderen eten allemaal (gezond) op school.
 • Het aanbod wordt aangevuld met het digitale aanbod op afstand voor de klassen die niet naar school kunnen ivm een zieke leerkracht.

tabel groepen en schooltijden:

groep

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

1

8.30-14.45 uur

8.30-14.45 uur

8.30-12.15 uur

8.30-14.45 uur

8.30-12.15 uur

2

8.45-15.00 uur

8.45-15.00 uur

8.45-12.30 uur

8.45-15.00 uur

8.45-12.30 uur

3

8.30-14.45 uur

8.30-14.45 uur

8.30-12.15 uur

8.30-14.45 uur

8.30-12.15 uur

4

8.45-15.00 uur

8.45-15.00 uur

8.45-12.30 uur

8.45-15.00 uur

8.45-12.30 uur

5/6

8.45-15.00 uur

8.45-15.00 uur

8.45-12.30 uur

8.45-15.00 uur

8.45-12.30 uur

7

8.45-15.00 uur

8.45-15.00 uur

8.45-12.30 uur

8.45-15.00 uur

8.45-12.30 uur

8

8.30-14.45 uur

8.30-14.45 uur

8.30-12.15 uur

8.30-14.45 uur

8.30-12.15 uur

NK/NK

8.30-14.45 uur

8.30-14.45 uur

8.30-12.15 uur

8.30-14.45 uur

8.30-12.15 uur

Consequentie voor de schooltijden:

Doordat we het in en uitgaande verkeer rondom de school tot het minimum willen beperken, hebben we gekozen voor een continurooster tot aan de zomervakantie. Dit betekent dat alle leerlingen op school blijven om te eten. De leerkracht eet met de kinderen in de groep en de hele groep heeft daarvoor of daarna een TSA activiteit.

Tussenschoolse opvang tot de zomervakantie

 • de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 zullen tussen de middag opgevangen worden door dezelfde tussenschoolse activiteit docenten
 • de LEGO lessen komen te vervallen 
 • de leerlingen van de nieuwkomersgroep zullen deels door de overblijfouders en deels door een tussenschoolse activiteit docent worden opgevangen. Welke leerlingen zullen worden opgevangen door de tussenschoolse activiteit docent is afhankelijk van de leeftijd van de leerling 
 • de kleuters worden zoals ze ook gewend zijn opgevangen door overblijfouders 

Helaas kunnen de leerlingen niet meer zelf kiezen voor een activiteit.

Tussenschoolse activiteit:

 

groep 

1ste pauze 

2de pauze 

activiteit 

ma, woe, vrij 

din, do

1

 

12.00-12.30 uur

overblijfouders

   

2

 

12.30-13.00 uur

overblijfouders

   

3

10.00 - 10.20uur 

12.00-12.30uur

spelen met spelletjes 

plein 

plein 

4

10.30 - 10.50uur

12.30-13.00uur

spelen met spelletjes 

plein 

plein 

5/6

10.00 - 10.20uur

12.30-13.00uur

sport mix 

plein 

ru pare 

7

10.30 - 10.50uur

12.30-13.00uur

dans

ru pare 

plein 

8

10.00 - 10.20uur 

12.00-12.30uur

sport mix 

ru pare 

plein 

NK/NK

10.30 - 10.50uur

12.00-12.30uur

dans 

plein 

ru pare 

Consequenties voor het aanbod

 • Groepsactiviteiten zoals uitstapjes en vieringen worden bekeken per activiteit. 

Contact ouders

 • Er is geen fysiek contact tussen de onderwijspersoneel en ouders. Ouders zijn niet aanwezig in het schoolgebouw en op het plein.
 • Oudergesprekken worden digitaal gevoerd. Ouders mogen niet op school komen.

In en rondom het schoolgebouw

Consequenties schoolgebouw en faciliteiten

Schoolplein

 • Klassen maken zoveel mogelijk gescheiden van andere klassen gebruik van het schoolplein.
 • Ouders begeven zich niet op het schoolplein of in de school

  Looproutes in de school
 • De school hanteert zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer. Deze worden met schilderstape op de grond gemarkeerd. 

  Binnenkomst en looproutes door school
 • Leerlingen worden gebracht op het schoolplein. Ouders zetten hun kind af bij het hek.
 • Leerlingen worden door maximaal één volwassene opgehaald. 
 • Ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 wachten bij het betonnen randje bij de kastanjebomen.. 
 • De groepen 7 en 8 komen naar buiten aan de zijkant van het gebouw, aan de kant van de voorschool. Zij worden niet opgehaald door ouders. 
 • De groep 3, 4, 5/6 en de nieuwkomers komen buiten via het schoolplein. De haal- en brengtijden zijn hierop aangepast om elkaar zoveel mogelijk te ontlopen. 

  Pauzebeleid
 • Tijdens de pauze blijven de groepen zoveel mogelijk gescheiden. 

Gezondheid

Medisch handelen

 • Lichte medische handelingen kunnen zonder bescherming worden uitgevoerd door een BHV-er, tenzij het een handeling betreft waarbij meerdere volwassenen bij betrokken zijn. 

Wegstuur beleid

 • Wanneer een leerling gedurende de dag corona-gerelateerde klachten ontwikkelt, moet hij/zij direct door ouders worden opgehaald. Eventuele broertjes of zusjes gaan dan ook naar huis. 
 • Wanneer een personeelslid gedurende de dag corona-gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het personeelslid naar huis. Als dit betekent dat een klas niet kan worden opgevangen door een ander personeelslid, wordt de klas naar huis gestuurd. 

  Gezondheidsmeting op school 
 • Bij twijfel kan de temperatuur van een leerling worden opgenomen met een oorthermometer. Deze wordt na gebruik gedesinfecteerd. 

  Thuisblijf regels - gezondheid leerlingen
 • Leerlingen met corona-gerelateerde klachten blijven thuis. Klachten zijn :
 • neusverkoudheid
 • hoesten
 • moeilijk ademen/benauwdheid
 • tijdelijk minder ruiken en proeven
 • een leerling met koorts boven 38 gr C blijft thuis
 • Wanneer een leerling positief getest is op Corona moet hij/zij thuis blijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. 
 • Als iemand van het huishouden van de leerling koorts boven 38 gr C en /of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
 • Leerlingen die behoren tot de risicogroep kunnen in overleg worden vrijgesteld van fysiek onderwijs.
 • Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is op Corona en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en DAN 14 extra dagen thuis blijven.

  Thuisblijf regels - gezondheid personeel
 • Personeelsleden blijven thuis bij: verkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, tijdelijk minder ruiken en proeven, koorts(38 gr C of meer).. 
 • Pas als je 24 uur geen klachten hebt, mag je weer naar buiten. 
 • Bij koorts (meer dan 38 graden) blijft iedereen in het huishouden thuis. 
 • Personeelsleden met corona-gerelateerde klachten worden getest conform de zorgaanpak. 
 • Personeelsleden die in een risicogroep vallen kunnen worden vrijgesteld van werk op school
 • Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen kunnen worden vrijgesteld van werk
 • Een personeelslid dat niet in de risicogroep valt maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat in gesprek met de werkgever. 

  Capaciteit

 

 • Bij afwezigheid van een personeelslid die op school lesgeeft, wordt de klas naar huis gestuurd.

  Overig
 • In de personeelskamer zijn nooit meer dan 15 leerkrachten aanwezig in verband met de verdeelde pauzetijden. 
 • De leerkrachten houden onderling ruim afstand, ten minste 1.5 meter. 

Hygiënemaatregelen

Bij het brengen:

 • Op het schoolplein bij de leerkracht krijgen kinderen van de bovenbouw van de leerkracht desinfecterende gel. Voor de jongere kinderen is dit niet meer wenselijk. Zij krijgen bij binnenkomst direct de opdracht hun handen te wassen.

Bij binnenkomst:

 • Er worden geen handen geschud.
 • Kindereren hangen hun jas op en gaan dan zitten aan hun eigen tafel. 
 • De tafels staan op ruime afstand van elkaar. 
 • Als alle leerlingen zitten wassen de leerlingen om de beurt hun handen met zeep en drogen ze af met papieren handdoekjes.

Gedurende de dag:

 • Kinderen wassen regelmatig hun handen met zeep en drogen hun handen met papieren handdoekjes.
 • Voor het eten wassen alle kinderen hun handen met zeep en drogen hun handen met papieren handdoekjes.
 • Na het buitenspelen wassen alle kinderen hun handen met zeep en drogen hun handen met papieren handdoekjes.
 • Na de gym wassen alle kinderen hun handen met zeep en drogen hun handen met papieren handdoekjes.

Gebruik van (les)materiaal:

 • Alle materialen die door meerdere leerlingen of leerkrachten gebruikt worden, worden regelmatig schoongemaakt. 

Bij het naar huis gaan:

 • Alle tafels worden schoongemaakt met oppervlaktereiniger en papieren doekjes. 
 • De gemeenschappelijke ruimten en wc’s worden door het schoonmaakbedrijf extra goed gereinigd. 

Terug

August Alleb├ęplein 7

1062 AA Amsterdam

020-6152400

info@nullobsdetoekomst.nl