Ouderbrief

Woensdag 16 september 2020

Amsterdam, 16 september 2020

Beste ouders/verzorgers,

Helaas hebben wij gister het bericht gekregen dat een collega positief is getest op Covid-19. Dit betekent dat er een aantal collega’s in thuis quarantaine moeten voor 10 dagen. Er is vandaag gewerkt aan een plan voor de komende tijd. Omdat we niet weten welke leerkrachten de komende tijd nog afwezig zullen zijn in verband met corona gerelateerde klachten en/of thuis-quarantaine, is er een plan opgesteld waarbij we goed onderwijs kunnen blijven garanderen voor iedereen.

Dit plan (het volgende bericht) levert stabiliteit en continuïteit van het onderwijs op. Ook als er leerkrachten afwezig zijn omdat ze in quarantaine moeten of zelf ziek zijn, kan het onderwijs doorgaan. Het kan wel betekenen dat er een andere leerkracht dan de vaste groepsleerkracht voor de klas staat. Het plan gaat in op donderdag 17-09-2020 en op vrijdag 25-09-2020 zullen wij met u communiceren of we het met een week verlengen.

Per week bekijken we of dit plan met een week verlengd moet worden, of dat we weer terug kunnen naar ‘de normale situatie’. We zullen dit op wekelijkse, op vrijdag met u communiceren. 

De kleuters en nieuwkomers zijn elke dag op school aanwezig. Voor deze kinderen is het thuisonderwijs moeilijk te organiseren. De overige groepen krijgen 2 dagen onderwijs in de klas en twee dagen thuisonderwijs. De ene groep krijgt op maandag en donderdag les, de andere groep op dinsdag woensdag en vrijdag. Dit ivm de korte dagen op woensdag en vrijdag. 

Kinderen die wegens omstandigheden niet thuis kunnen werken, werken op school. Ook als er geen device thuis beschikbaar is. Hiervoor moet u uw kind aanmelden bij Bilge op info@obsdetoekomst.nl.

Alle mensen die volgens de richtlijnen van het RIVM tot intensief contact vallen zijn door de GGD benadert en op de hoogte van de te nemen stappen. Voor de ouders die vragen hebben over of zij in contact zijn geweest of maatregelen moeten nemen gelden de adviezen die in de brief van de GGD staan. Deze zal ik meesturen als bijlage.

Wij begrijpen dat dit bericht voor onrust zorgt. We volgen het protocol dat we krijgen van de GGD. Met vragen kunt u bellen naar school 020-6152400 of mailen naar info@obsdetoekomst.nl of naar m.dewijs@obsdetoekomst.nl

Wij hopen u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Marlie de Wijs

Directeur OBS de Toekomst


Terug

August Alleb├ęplein 7

1062 AA Amsterdam

020-6152400

info@nullobsdetoekomst.nl