Testbeleid

Dinsdag 5 januari 2021

Beste ouders / verzorgers,

Gisteren is er door verschillende groepen werk opgehaald op school. Houd voor het ophalen van werk altijd goed de communicatie van de leerkracht in de gaten. Het was fijn om weer wat ouders te spreken en kinderen te zien. Het thuisonderwijs is in ieder geval tot 18 januari, maar we moeten de berichten vanuit de rijksoverheid hiervoor afwachten. Zodra er iets nieuws bekend is zal ik dat met u delen.

De rijksoverheid heeft het advies van het OMT overgenomen om voortaan ook kinderen onder de 12 jaar te laten testen bij klachten. Dit advies geldt bij een of meerdere van de onderstaande klachten:

● Koorts (vanaf 38 graden Celsius)
● Hoesten
● Benauwdheid
● Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
● Verhoging (tot 38 graden Celsius)
● Plotseling verlies van reuk, smaak of beide (zonder neusverstopping)

Het kabinet zal volgende week met meer informatie komen over de praktische uitwerking van dit advies. Voor dit moment is dit een aanscherping van het eerdere beleid.
Dit betekent dat wanneer uw kind een van deze klachten heeft, het niet naar de nood/crisisopvang kan komen. Dus ook bij een neusverkoudheid mag uw kind niet komen. Voor een ieders gezondheid vragen wij u hier uw kind op te controleren, voordat het het huis verlaat. Op school doen wij dat uiteraard ook. Na een negatieve test of nadat de klachten weer helemaal over zijn, is uw kind weer
welkom.

Mochten de maatregelen de komende weken veranderen, dan zullen we u daarover zo spoedig mogelijk informeren.

Wij gaan ons best doen om er – ondanks alle maatregelen - weer een mooie periode van te maken. 
Blijf gezond en allen het beste gewenst voor dit nieuwe jaar!

Met vriendelijke groet,

Marlie de Wijs


Terug

August Allebéplein 7

1062 AA Amsterdam

020-6152400

info@nullobsdetoekomst.nl