Scholen in Amsterdam dicht vanwege het weer

Zondag 7 februari 2021

Amsterdam, 7 februari 2021

Beste ouders/verzorgers van de scholen van STWT,


Het winterweer overvalt ons allemaal en legt het verkeer behoorlijk lam.

Een groot deel van onze leerkrachten woont buiten Amsterdam. Zelfs binnen Amsterdam hebben onze leerkrachten soms te maken met flinke reisafstanden. Gelet op de huidige verkeerssituatie, de onzekerheid over het opstarten van het openbaar vervoer en de situatie op de wegen, is het op dit moment volstrekt onvoorspelbaar en onaannemelijk dat de leerkrachten morgen op tijd op school kunnen zijn. De kans op ongelukken is gewoon te groot en morgen in alle vroegte improviseren is onverstandig. 

Vanmiddag hebben we spoedoverleg gehad met alle directeuren van de Stichting. Tijdens dat overleg hebben we besloten om het online-onderwijs met één dag te verlengen. Iedere school zal per groep passende online-opdrachten geven voor de kinderen. Passend in een situatie van overmacht.

Er is morgen ook geen noodopvang op de scholen. De nieuwe corona-regels van de overheid vragen van de scholen om leerlingen van verschillende groepen niet te mengen, zoals bij de noodopvang wel het geval was. Ook weten we zoals gezegd niet wie morgen aanwezig kunnen zijn.

We hopen op uw begrip voor deze maatregelen, die zijn ingegeven door onze behoefte zo veilig mogelijk te opereren in deze moeilijke tijden. Voor vragen over deze beslissing kunt u contact opnemen met de school op 020-6152400. Vanaf 7.30 uur is de school bereikbaar. Mailen kan ook naar info@obsdetoekomst.nl

Met vriendelijke groeten,

Joke Middelbeek

Bestuurde Stichting Westelijke Tuinsteden 


Terug

August Alleb├ęplein 7

1062 AA Amsterdam

020-6152400

info@nullobsdetoekomst.nl