Toestemmingsverklaring voor publicatie beeldmateriaal

Maandag 31 januari 2022

Herinnering aan het gegeven “Toestemmingsverklaring voor publicatie beeldmateriaal”

Beste ouder / verzorger, 

Wij zullen u jaarlijks herinneren aan “de toestemmingsverklaring voor publicatie beeldmateriaal”. Deze heeft u bij de inschrijving van uw kind ingevuld en wel of geen toestemming gegeven. Wij willen u hierbij eraan herinneren dat u kunt terugkomen op uw beslissing t.a.v. de toestemming.

Op onze school laten wij graag aan u en derden met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijv. tijdens activiteiten en lessen. Ook uw zoon / dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Daarnaast hebben wij foto’s nodig voor pr-publiciteit.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. 

De toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. 

Alvast bedankt voor de medewerking! 

Team OBS De Toekomst 


Terug

August Alleb├ęplein 7

1062 AA Amsterdam

020-6152400

info@nullobsdetoekomst.nl