TSA

Woensdag 4 oktober 2023

Beste ouders/verzorgers, 

Alle ouders van kinderen die de afgelopen twee weken gebruik hebben gemaakt van de overblijf hebben inmiddels de factuur thuis ontvangen. Dit schooljaar ontvangen we graag het bedrag voor het hele schooljaar in één keer. Zou u zo vriendelijk willen zijn het bedrag zo snel mogelijk over te maken. 

Mocht uw kind in het bezit zijn van een stadspas dan kunnen we de kosten van de overblijf nog 2 weken via het jeugdeducatiefonds innen. Hierna kan het helaas niet meer.
Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u met de geldige stadspas van uw kind langs de administratie gaan. Dit kan alleen op de maandag, dinsdag en vrijdag tot 13.30 uur. Ook kijken we naar de administratie van de voorgaande jaren en nemen dit mee in de aanvraag. 

Met vriendelijke groet,

B. Mutlu


Terug

August Allebéplein 7

1062 AA Amsterdam

020-6152400

info@nullobsdetoekomst.nl