vrijwillige ouderbijdrage

Donderdag 29 november 2018

Beste ouder / verzorger,

Wij hebben helaas nog niet van alle ouders de ouderbijdrage ontvangen.


Van de vrijwillige ouderbijdrage betalen we de activiteiten en materialen waarvoor wij geen geld van de overheid krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld museumbezoeken, feesten en uitjes.


Indien u de vrijwillige ouderbijdrage niet kunt betalen en uw kind in het bezit is van een stadspas is het voor dit schooljaar mogelijk de ouderbijdrage met de stadspas te betalen.


Ook kunnen we u helpen door u het bedrag gespreid te laten betalen.

Het bedrag van €22,50 kunt u contant betalen bij de administratie of overmaken naar rekeningnummer NL77 ABNA 05565232 88 t.n.v. obs De Toekomst o.v.v. ouderbijdrage en de voor en achternaam van uw kind.

Met vriendelijke groet,


Directie obs De Toekomst

Marlie de Wijs en Lia van Reemst
Terug

August Allebéplein 7

1062 AA Amsterdam

020-6152400

info@nullobsdetoekomst.nl