Nieuwsbrief

Vrijdag 30 augustus 2019

Beste ouders/verzorgers,


We zijn dit schooljaar  met veel plezier en hoge temperaturen begonnen. 

De deur gaat open om 8.20 uur en het is belangrijk dat alle kinderen om 8.30 uur in de klas zitten zodat we op tijd kunnen beginnen. 


We hebben een kleine tegenvaller want het schoolplein is helaas niet vernieuwd, de aannemer stond klaar maar de papierwinkel was niet in orde. Er is ons nu beloofd dat de start van ons groene schoolplein in de herfstvakantie plaats zal vinden. 


Vanaf nu houden wij u via de app op de hoogte. De leerkracht van uw kind doet dat in de app van de groep en de directie houdt u ook via de app op de hoogte.


Komende donderdag is de ouderavond. We starten om 19.00 uur met een algemeen gedeelte in de BOR op de eerste verdieping. Om 19.30 uur vertellen de leerkrachten over het lesprogramma van het komend schooljaar. Dit is in het lokaal van uw kind. 


Belangrijke data:

5 september 2019: ouderavond 

10 september 2019: schoolreisje groep 1 t/m 7

11 t/m 13 september 2019: schoolkamp groep 8


Fijn weekend,


Directie obs de toekomstTerug

August Allebéplein 7

1062 AA Amsterdam

020-6152400

info@nullobsdetoekomst.nl