Update vervolgstappen WOK-week

Vrijdag 20 december 2019

 

 

Amsterdam, 19-12-2019 Onderwerp: Update vervolgstappen WOK-week 

Aan alle ouders en/of verzorgers van Stichting Westelijke Tuinsteden. 

Beste ouder(s)en/of verzorger(s), 

Aansluitend op de vorige brief geven wij jullie graag nog een update met betrekking tot de vervolgstappen van de WOK-week. 

Inzet community De schoolteams hebben tijdens de WOK-week ontzettend hard gewerkt om in beeld te brengen hoe zij de komende tijd met het lerarentekort omgaan. Dat heeft veel verschillende ideeën en voorstellen opgeleverd. In de eerste week van januari gaan de scholen de ideeën aan elkaar presenteren. Een denkrichting die op alle scholen naar voren is gekomen, gaat over het inzetten van de community. Hoe kunnen wij het onderwijs nauw verbinden met de gemeenschap, de ouders en de organisaties in de buurt (de community) om zo de kwaliteit van het onderwijs te kunnen behouden? 

Eerste stap Het verbinden van de scholen aan de communities gaat niet vanzelf en vraagt ontwikkeltijd. De eerste stap die daarin wordt genomen wordt in januari gezet. De maatschappelijke organisaties die ons tijdens de WOK-week ondersteund hebben, komen samen met een aantal scholen bij elkaar om deze ideeën te concretiseren. 

Ouderbetrokkenheid Wij vinden het belangrijk dat u als ouder betrokken kunt blijven en samen met de scholen nadenkt over de wijze waarop wij de community kunnen inzetten. Op dit moment zijn wij nog aan het bedenken hoe wij u hierin kunnen faciliteren. We komen hier zo snel mogelijk op terug. 

Breder kader Uiteindelijk moeten de ideeën en voornemens, die deze week in grote lijnen zijn besproken met minister Slob en de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, in een breder kader worden gezien voor de aanpak van het lerarentekort in de grote steden en daarbuiten. 

Namens alle medewerkers van de scholen en de Stichting openbaar basisonderwijs Westelijke Tuinsteden 

Met vriendelijke groet en fijne feestdagen, 

Joke Middelbeek


Terug

August Alleb├ęplein 7

1062 AA Amsterdam

020-6152400

info@nullobsdetoekomst.nl