Reactie Parool en staking januari

Vrijdag 20 december 2019

 

 

Amsterdam, 20 december 2019 

Onderwerp: reactie Parool en staking januari 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Afgelopen week hebben we de WOK-week afgesloten. Landelijke dagbladen, radio en tv hebben uitgebreid aandacht besteed aan onze week van de onderwijskwaliteit. We hebben duidelijk kunnen maken dat er iets moet gebeuren en dat het zo niet langer kan. 

Reactie op het artikel in het Parool Wellicht heeft u onlangs ook in het Parool (artikel van 17 december 2019) gelezen dat wij als stichting een tweede WOK-week zouden overwegen. Helaas is deze uitspraak geheel buiten de context in de krant terecht gekomen. Wij zijn absoluut niet bezig met het voorbereiden van een tweede WOK-week. Wel is gebleken hoe waardevol het is om denktijd te hebben om met elkaar aan oplossingen van het lerarentekort te werken. En om na te kunnen denken over de manier waarop we ons onderwijs anders kunnen organiseren. Wij sluiten dan ook niet uit dat het in de toekomst nodig zal zijn om nogmaals denktijd te faciliteren, maar vooralsnog zijn daar geen concrete plannen voor. 

Aangekondigde staking Zoals u wellicht ook uit de media heeft vernomen, hebben de onderwijsbonden op 30 en 31 januari 2020 twee stakingsdagen aangekondigd. Staken is een individueel recht en staat daarmee los van de WOK-week. Het staat leerkrachten vrij om zelf te beslissen of zij willen staken of niet. 

Wij zullen bij het team inventariseren hoe groot de stakingsbereidheid is en of de school daarom gesloten wordt. Direct na de kerstvakantie wordt u daar verder over geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Ferdinand Holthuysen Directeur ad interim OBS de Toekomst


Terug

August Alleb├ęplein 7

1062 AA Amsterdam

020-6152400

info@nullobsdetoekomst.nl