MR

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.

 

Samenstelling

  • Voorzitter vacature
  • Vice voorzitter - Koenraad van der Eijk (leerkracht)
  • Secretaris - Fadwa Tber (leerkracht)
  • Lid - vacature

 

Notulen

De notulen van de mr vergaderingen zijn te vinden bij [downloads]

 

Voor directe communicatie met de MR kunt u het best een email sturen naar mr @ obsdetoekomst.nl

Terug

August Alleb├ęplein 7

1062 AA Amsterdam

020-6152400

info@nullobsdetoekomst.nl